PP

Wpisany przez Gabriel Rogowski.

PODSTAWY PROGRAMOWANIA - Informatyka i Technologia Informacyjna - studia podyplomowe


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie wykładu:
Egzamin pisemny na ocenę (80% oceny) + obecność i aktywność na zajęciach (20% oceny).
Zaliczenie ćwiczeń:
ustalenia z prowadzącą ćwiczenia mgr Kulbacką.

Organizacja najblizszych zajec:


Na zajęciach 26 października 2013 roku zajmiemy się pisaniem kolejnych programów w języku C. Przypominam, że zgodnie z Państwa decyzją zaliczenie przedmiotu przeprowadzimy w zespołach (do ustalenia na najbliższych zajęciach). W przypadku nieobecności kogoś z Państwa na zaliczeniu proszę o kontakt telefoniczny lub mail'owy w poniedziałek 28 października. W ten sposób spróbujemy znaleźć rozsądną formułę zaliczenia "korespondencyjnego". Wiem, że potraktujecie Państwo moją prośbę poważnie.
Życzę powodzenia.

PS: obiecana literatura jest już do pobrania...

Materialy do pobrania: