Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pozyczkowa

W odpowiedzi na zapotrzebowanie, jak również ograniczenia PKZP związane z wymianą informacji przez internet, udostępniam Państwu ten dział na mojej własnej stronie internetowej. W tym miejscu pojawiać się będą informacje związane z działalnością Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku.

omne.pl - kasa zapomogowo-pożyczkowaZgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu przedstawicieli PKZP w dniu 8 marca 2012 roku udostępniam Państwu Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku oraz Tabelę maksymalnych kwot pożyczki.

Statut PKZP
Tabela maksymalnych kwot pożyczki
Dane teleadresowe PKZP

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty w Białymstoku
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3
15-094 Białystok
woj. podlaskie
telefon: 85 744 71 54

omne.pl - kasa zapomogowo-pożyczkowaWyświetl większą mapę