PI

Wpisany przez Gabriel Rogowski.

PODSTAWY INFORMATYKI - Informatyka i Technologia Informacyjna - studia podyplomowe


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie wykładu:
Egzamin pisemny na ocenę (80% oceny) + obecność i aktywność na zajęciach (20% oceny).
Zaliczenie ćwiczeń:
ustalenia z prowadzącym mgr Sobotką.

Organizacja najblizszych zajec:


Na zajęciach 25 maja 2013 roku "musimy" przeprowadzić sprawdzian związany z zaliczeniem przedmiotu dla osób, które z różnych "prywatnych" przyczyn do tej pory nie miały takiej okazji.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że przygotowałem dla Państwa test złożony z kilkunastu pytań z ogólnej wiedzy informatycznej. Osoby, które zaliczyły przedmiot mile widziane będą na zajęciach z BAZ DANYCH.

Materialy do pobrania: