BD

Wpisany przez Gabriel Rogowski.

Prosze o pilny kontakt Panow: Michała Ratomskiego i Rafała Gwiazdowskiego - zaliczenie BAZY DANYCH!!!

BAZY DANYCH - Informatyka i Technologia Informacyjna - studia podyplomowe


Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie ćwiczeń:
na podstawie stworzonego przez studenta projektu na wybrany (z listy) temat (80% oceny) oraz obecności i aktywności na zajęciach (20% oceny)
Zaliczenie wykładów:
Wedle ustaleń z dr R. Trochimczukiem

Organizacja najblizszych zajec:


Na zajęcia 8 czerwca 2013 roku (sobota) przynosimy własny projekt bazy danych - na papierze!; ew. wstępny projekt w wersji .mdb. Część zajęć będzie poświęcona na egzamin ustny (związany z wykonanym projektem). W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że Państwa projekty powinny być przemyślane w oparciu 7 kroków projektowania baz danych - zgodnie z załączonym plikiem (szukaj w sekcji Materiały do pobrania). Projekt powinien uwzględniać następujące obiekty (tabele - przynajmniej 3, formularze, kwerendy i raporty - w liczbie przynajmniej po 1; oraz przynajmniej jedną relację).

Materialy do pobrania: